vietnameseTIẾNG VIỆT englishENGLISH
logo
Giới thiệu về Daiviet Group
intro

1. Sứ mạng mà một doanh nghiệp gánh vác trên con đường phát triển bao giờ cũng cần hướng đến mục đích nhân sinh. Mục đích ấy có thể được diễn giải bằng nhiều ý tứ khác nhau nhưng tựu trung lại là cần đem tới sự phồn thịnh cho xã hội, cho cộng đồng, cho khách hàng, đối tác và cho chính bản thân doanh nghiệp của mình.

2. Với quan điểm về mục đích phát triển như vậy. Tập Đoàn Đại Việt luôn nỗ lực tổ chức bộ máy của mình hoạt động hiệu quả dựa trên hai nền tảng quản lý hệ thống quan trọng: Quản lý khoa học bằng quy chế và Quản lý bằng văn hóa. Việc tổ chức đó là để đạt được những tiêu chí quan trọng sau nhằm phục vụ cho sứ mạng của mình:

UY TÍN: Xây dựng uy tín là để xác lập sự chấp nhận, sự tin tƣởng của khách hàng, đối tác và rộng hơn là của xã hội đối với Đại Việt.
TRUNG THỰC: Là một trong những nền tảng của việc xác lập uy tín, là của ngõ xác lập văn hóa của Đại Việt.
HIỆU QUẢ: Hiệu quả là thước đo sự thành công. Là kết quả cuối cùng của sứ mạng. Việc bền bỉ xây dựng bộ máy và theo đuổi những tiêu chí trên đã góp phần tạo dựng nên thương hiệu Đại Việt được nhận diện rộng rãi trong công chúng.
Chúng tôi tự hào về một Đại Việt đã khẳng định được vị thế của mình vươn lên tầm cao trong lĩnh vực Bất Động Sản và Tư Vấn Đầu Tư với các dự án đáng tự hào, đạt tiêu chuẩn quốc tế.