vietnameseTIẾNG VIỆT englishENGLISH
logo
Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG.

1. Phân phối các phân khúc thuộc các dự án bất động sản và phát triển hỗ chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp lại với nhau. Đây là định hướng chiến lược quan trọng của VTT JSC cũng là nền tảng hoạt động truyền thống trong thời kỳ hội nhập mà nền kinh tế Việt Nam đang có những bước tiến phát triển vũ bão tăng trưởng không ngừng.

2. Với tiềm năng kinh tế của Việt Nam – VTT JSC xác định không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phân phối và phát triển chiến lược đầu tư BĐS mà song song cùng ngành dọc VTT JSC phát triển hệ thống đa ngành nghề tập trung lấy việc Kinh doanh các sản phẩm bất động sản, hỗ trợ chủ đầu tư trọn gói trong từng khâu từ nghiên cứu khảo sát thị trường, thiết lập kế hoạch đầu tư, đánh giá theo dõi, hỗ trợ định hình mặt sản phẩm và chiến lược kinh doanh cho các khu công trình dân sinh, các khu vui chơi làm nhân phát triển bền vững với môi trường và với sự phát triển toàn diện của đất nước.

activities